Obsah

3.4.2. Kostra hlavy (lebka, cranium)

 • chrání mozek a smyslové orgány hlavy

 • 2 části:

  • mozková část (mozkovna, neurocranium) - kostěné pouzdro mozku

  • obličejová část (splanchocranium)

3.4.2.1. Mozkovna (neurocranium)

 1. Klenba lební (calva)
  • tvoří ji:

   1. Kost čelní (nepárová) - vedlejší nosní dutina

   2. 2 kosti temenní (párové) - ty jsou navzájem od sebe odděleny (šev šípový)

 2. Spodina lební (base)
  • je členitá, vzniká osifikací chrupavky

  • tvoří ji:

   1. Kost týlní (nepárová)

    1. velký týlní otvor navazuje na páteřní kanál

    2. 2 týlní kloubní hrboly (kondyly) po stranách otvoru - spojení s atlasem

    3. zevní hrbol týlní - úpon zádových svalů

   2. Kost klínová (nepárová)

    1. v části do dutiny lební je turecké sedlo - uložen podvěsek mozkový (hypofýza)

    2. tvoří lební bázi - hlavní kost - připojují se k ní kost čelní, kosti temenní, spánkové

    3. malá a velká křídla - zasahují do očnice, vedlejší nosní dutina

   3. Kosti spánkové (párové)

    1. mezi kostí klínovou a týlní

    2. šupina spánkové kosti - nejslabší místo na lebce

    3. kost skalní - nejtvrdší kost (nemá spongiózu), je v ní uloženo vnitřní ucho (rovnovážné a sluchové ústrojí)

    4. výběžek bradavkový - upíná se na něj zdvihač hlavy

    5. výběžek bodcovitý - tenkým vazem je na něm zavěšena jazylka a na ní zavěšen hrtan

    6. jařmový oblouk = výběžek spánkový spolu s lícním výběžkem

   4. Kost čichová (nepárová)

    1. dírkovaná ploténka - uzavírá dutinu nosní; otvůrky procházejí vlákna čichového nervu

    2. svislá ploténka - tvoří horní část nosní přepážky

    3. vedlejší nosní dutiny

Švy na lebce:
 • věncový - kost čelní a temenní

 • šípový - 2 kosti temenní

 • lambdový - kosti temenní a týlní

 • šupinový - temenní a spánková kost

Lebka (pohled zezadu)

Lebka (pohled zezadu)

3.4.2.2. Obličejová část (splanchocranium)

 • menší než mozková část

 • nasedá na spodinu lební

 • kosti spojeny švy

 • jen dolní čelist připojena kloubně

 • tvoří ji:

  1. 2 kosti nosní - tvoří kostěný podklad hřbetu nosu (+ skořepy nosní)

  2. 2 kosti slzní - ve vnitřní stěně očnice

  3. 2 kosti patrové - tvoří zadní část tvrdého patra a stěny dutiny nosní

  4. Kost radličná - tvoří dolní část kostěné nosní přepážky

  5. 2 kosti lícní - dávají šířku obličeji, zespodu a zevnitř ohraničují očnice, spánkový + lícní výběžek = jařmový oblouk

  6. 2 kosti horní čelisti (maxilla)

   • ohraničuje nosní otvor

   • vedlejší nosní dutiny

   • zubní lůžka (alveoly)

   • tvoří přední část tvrdého patra

  7. Dolní čelist (mandibula)

   • kloubně spojena (složený kloub - je zde vsunuta chrupavčitá ploténka) se spánkovou kostí

   • tvoří bradový výběžek (úpony svalů pro mluvení)

   • dásňový výběžek - jamky pro zuby

Lebka (pohled zepředu)

Lebka (pohled zepředu)

Jazylka - tvar rozevřeného U
Novorozenec
 • chybí dásňové výběžky a zuby => malá výška obličeje

 • chybí vedlejší nosní dutiny

 • fontanely (kosti lebeční klenby spojené vazivem => umožňuje porod a růst lebky)

 • čelní fontanela - do 18 měsíců u švu věnčitého a šípového

 • malá fontanela - u švu lambdového a šípového (zaniká po narození)