Obsah

8.4.3. Přídatné orgány oka

 • jsou to okohybné svaly, víčka, spojivka a slzné ústrojí

8.4.3.1. Okohybné svaly

 • příčně pruhované

 • rozeznávají se 4 přímé svaly (horní, dolní, zevní a vnitřní) a dva šikmé (horní a dolní)

 • pohybují oční koulí tak, aby obraz pozorovaného předmětu se promítal na sítnici ve žluté skvrně

 • obě oči sledují stejný směr

 • při poruše jejich koordinace se objevuje šilhání (strabismus)

8.4.3.2. Víčka

 • zpředu chrání oko horní a dolní víčko

 • podkladem víček je kruhový sval oční, který přibližuje víčka a uzavírá štěrbinu oka

 • volné okraje víček opatřeny řasami, do jejichž pochvy ústí mazové žlázy

 • jejich zánět je bolestivý a nazývá se ječné zrno (hordeolum)

8.4.3.3. Spojivka (tunica conjunctiva)

 • tenká vazivová blána, vystýlá vnitřní plochu víček a přechází na přední část bělimy; končí na okraji rohovky

 • pokrývá vnitřní plochu víček a kryje přední část bělimy až k rohovce

 • sytě růžové barvy

 • infekce, prudké ozáření nebo prach mohou vyvolat její překrvení

8.4.3.4. Slzné žlázy

 • jsou umístěny nad vnějším koutkem

 • ústí více vývody do spojivkového vaku

 • slouží ke zvlhčování přední stěny oka a k ochraně před infekcí

 • slzy jsou sekretem slzné žlázy (glandula lacrimalis),která je uložena při horním zevním okraji očnice

 • zvýšenou produkci slz vyvolává cizí těleso v oku, radost, smutek

 • pohyby víček jsou slzy roztírány a přebytek se dostává k vnitřnímu očnímu koutku; odtud odvodnými slznými cestami odtékají slzy do dutiny nosní

 • funkce slz - baktericidní (lyzozym), zvlhčují oční kouli, odstraňují nečistoty

Slzné ústrojí

Slzné ústrojí