Obsah

1.3. Mechanika dýchání

 • plicní ventilace = výměna alveolárního vzduchu (= vnější dýchání)

 • dechová frekvence - počet vdechů (výdechů) za 1 minutu

  • dospělý člověk 16 vdechů/min v klidu, (1/2 l vzduchu = dechový objem)

  • dítě 20-26 vdechů/min v klidu

  • při tělesné námaze, emocích (hněv, …), v horkém prostředí - vyšší dechová frekvence

  • sportovci - 14 vdechů/min

 • dechový objem - 0,5 l vzduchu

 • minutová frekvence - množství vzduchu, který projde plícemi za 1 minutu při klidném dýchání - v klidu asi 8 l, při námaze až 80 l/min

 • v klidu se využívá malá část kapacity plic

 • je možné vydechnout ještě 2,5 l vzduchu

 • inspirační rezervní objem = množství vzduchu, které je možné nadechnout po normálním vdechu (2-2,5 l)

 • expirační rezervní objem = množství vzduchu, které je možné ještě vydechnout po normálním výdechu (1-1,5 l)

 • zbytkový (reziduální) vzduch - zůstává v plicích i po usilovném výdechu (1,5 l vzduchu)

 • vitální kapacita plic - maximální množství vzduchu, které lze vydechnout po největším možném nádechu

  • závisí na pohlaví, věku, trénovanosti, zdravotním stavu,…

  • je to orientační ukazatel výkonnosti plic - u žen 3,2 l, u mužů 4,2 l

  • zvětšuje se u sportovců, foukačů skla, trubačů, zpěváků,…

 • celková (totální) kapacita plic = vitální kapacita + reziduální vzduch

 • spotřeba kyslíku na 1 vdech v klidu - 15-20 ml, za 1 minutu 250-350 ml, za 1 den 350 l

 • vdechovaný vzduch (atmosférický) - 21 % O2, 78 % N2, 0,03 % CO2

 • vydechovaný vzduch - 16 % O2, 79 % N2, 4 % CO2 (bez vody)

 • vdech (inspirace) - aktivní děj

  • stah bránice (jako píst => tlačí na útroby => vyklenutí stěny břišní) a mezižeberních svalů => zvětšuje se objem dutiny hrudní směrem nahoru a dopředu => rozepnutí plic díky podtlaku v pohrudniční štěrbině => vzduch se nasává do plic, uvnitř plic se snižuje tlak => dýchání

 • výdech (expirace) - pasivní děj

  Mechanismus dýchání

  Mechanismus dýchání

 • uvolnění svalů (bránice - pohyb nahoru, mezižeberní svaly - pokles) => zmenšení objemu hrudníku => vypuzení vzduchu z plic

 • dýchání žeberní - při dýchání převládá činnost žeber (hlavně u žen)

 • dýchání brániční - u dětí a mužů (65 % brániční dýchání); toto dýchání je třeba cvičit

 • kyslíkový dluh

  • po skončení tělesného cvičení chvíli přetrvává zvýšené dýchání => kyslík se v tkáních spotřebovává

  • představuje kyslík, který:

   • je třeba doplnit v hemoglobinu erytrocytů

   • se spotřebovává spolu se zvýšenou tělesnou teplotou

   • je třeba k oxidaci kyseliny mléčné, která se vytvořila ve svalech (svaly získávaly část energie štěpením glykogenu na kyselinu mléčnou anaerobní glykolýzou)