O škole

Adresa

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy
školská právnická osoba
Ječná 33, Praha 2
PSČ 120 00
web: www.skolajecna.cz/soss
Nové webové stránky školy jsou ve výstavbě
e-mail: skolajecna@skolajecna.cz

Zřizovatel

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
Rooseveltova 47, Opava
PSČ 746 01
Prezentace Kongregace Dcer Božské Lásky

Výroční zpráva Střední odborné školy sociální sv. Zdislavy

Výroční zpráva za rok 2015/2016 ve formátu *.pdf

Dary škole

Možno zasílat na číslo účtu: 100 287 037/0300
variabilní symbol pro dary zaslané ve školním roce 2016/2017: 21617

Smlouva o poskytnutí daru

Kontakty

Ústředna
+420 224 941 578

Ředitelka – Mgr. Marie Šiková
+420 224 941 578

Sekretariát školy - pí Pavlína Slaninová

+420 224 942 179
+420 777 142 783

Zástupkyně ředitelky – PhDr. Lenka Tuzarová

+420 224 943 108
+420 777 142 791