Archiv pro rubriku ‘Aktuality’

Kvě
25

Ředitelka Střední odborné školy sociální svaté Zdislavy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení na termín 13. června 2017 na obory:
75-41-M/01 sociální činnost
68-43-M/01 veřejnosprávní činnost
Přihlášky je možné podávat do 12. června 2017.

Kvě
09

V oddíle přijímací řízení jsou zveřejněny výsledky 3. kola.
V souladu s vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání bude písemné rozhodnutí o přijetí vydáno na vyžádání ve škole. Přijatí uchazeči na denní studium odevzdají zápisové lístky do deseti pracovních dnů.
Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou se lhůtou na odvolání.