Duchovní aktivity

Skupina pro duchovní péči

  • Mgr. Andrea Barbero (školní kaplan)
  • Mgr. Hana Benešová
  • RNDr. Helena Holcová
  • Mgr. Jaroslava Hrušková
  • Mgr. Karel Karpf
  • Mgr. Vít Náměstek
  • Bc. Lýdie Obrusníková
  • PhDr. Dagmar Šumberová

Aktivity ve školním roce 2015/2016
Duchovní obnovy pro jednotlivé třídy