Pedagogický sbor

Mgr. Marie Šiková – ředitelka školy
sikova.marie@skolajecna.cz

PhDr. Tuzarová Lenka – zástupkyně ředitelky školy
Tuzarova.sj@volny.cz
Psychologie, Zdravotní nauka, Pečovatelství, Psychologie – seminář

Mgr. Barbero Andrea
a.barbero@sancarlo.org
Křesťanská etika

Mgr. Dohányosová Hana
HanaDohanyos@centrum.cz
Společenská kultura, Psychologie, Základy pedagogiky

Mgr. Formanová Vanda
Formanova.Vanda@skolajecna.cz
Anglický jazyk

PhDr. Hofmanová Alena
Alena.Hofmanova@volny.cz
Základy pedagogiky

Mgr. Hrušková Jaroslava
Hruskova.Kristina@skolajecna.cz
Křesťanská etika, Křesťanská nauka, Sociální péče, Sociální politika a sociální zabezpečení, Odborná praxe

Ing. Chaloupková Eva
ChaloupkovaE@seznam.cz
Ekonomika a sociální politika, Veřejná správa, Sociální politika a sociální zabezpečení, Ekonomika a základy podnikání, Veřejné finance, Účetnictví, Písemná a elektronická komunikace

Ing. Kalousová Jitka
Kalousova.Jitka@skolajecna.cz
Fyzika, Matematika,  Technika administrativy, Informační a komunikační technologie, Písemná a elektronická komunikace

Mgr. Karpf Karel
Karpf.Karel@skolajecna.cz
Dějepis, Právo, Křesťanská etika, Základy společenských věd

Mgr. Kolka Luboš
Kolka.Lubos@skolajecna.cz
Matematika, Základy statistiky, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova

Musilová Petra, DiS.

Hudební výchova a duchovní hudba, Hudební a pohybová výchova

Mgr. Myšičková Hana
hanamysickova@seznam.cz
Anglický jazyk

Mgr. Pemová Terezie
Pemova.Terezie@skolajecna.cz
Veřejná správa

Mgr. Rovanová Radka
Rovanova.Radka@skolajecna.cz
Tělesná výchova, Německý jazyk

Mgr. Ryplová Alena
Ryplova.Alena@skolajecna.cz
Výtvarná výchova, Dramatická výchova, Psychologie, Výchovné a volnočasové činnosti, Zeměpis, Odborná praxe

Mgr. Stehlíková Šárka
Stehlikova.Skola@seznam.cz
Český jazyk, Literární výchova, Ruský jazyk, Základy společenských věd

Mgr. Šika Vojtěch
Sika.Vojta@skolajecna.cz
Tělesná výchova, Informační a komunikační technologie

PhDr. Šumberová Dagmar
Sumberova.sj@volny.cz
Dějepis

RNDr. Zákostelná Barbora, PhD
ZakostelnaB.sj@volny.cz
Biologie a ekologie, Chemie, Matematika, Zdravotní nauka

Bc. Zákostelná Milada
Z.Milada@volny.cz
Veřejná správa, Zdravotní nauka, Odborná praxe

Bc. Zejdová Zuzana
ZSimonova@seznam.cz
Dějepis