Akce školy

Školní pouť do Polska 27. – 29. 9. 2016

Od 27. do 29. září se konala pouť do Krakova a Osvětimi našich třech škol. Pouti se zúčastnilo asi třicet lidí z řad studentů, učitelů a zaměstnanců školy.

Program byl velmi bohatý. Vyjeli jsme autobusem z Prahy brzy ráno a kolem oběda jsme dorazili do tábora Osvětim 1 a pak asi do 3 kilometry vzdálené Březinky (Osvětim 2). Návštěva byla velice významná. Mezi mnoha věcmi, které jsme viděli, byla také cela, kde byl zavřený a zavražděný P. Maxmilián Kolbe a kde také nalezlo smrt mnoho dalších mučedníků, mezi nimi též Edith Stein. Pomodlili jsme se a položili květiny k památníku, který připomíná tragédii holokaustu a války.

Večer jsme se přesunuli do Krakova, kde jsme byli ubytováni.

Druhý den byl od rána až do oběda věnován prohlídce Krakova, jeho překrásné Jagellonské univerzity a mnoha památníkům, které připomínají Jana Pavla II.

Odpoledne jsme se přesunuli do solného dolu Velička, kde jsme mohli navštívit asi 4 km dlouhé solné chodby vyhloubené horníky. Bylo úžasné vidět důstojnost práce těchto lidí angažovaných v křesťanské víře do té míry, že vystavěli velkou solnou katedrálu 100 metrů hluboko. Den pak pokračoval přesunem do poutního
místa Božího milosrdenství, kde jsme mohli shlédnout zázračný obraz, který dala vymalovat sestra Faustina Kowalska na základě zjevení Milosrdného Ježíše. Návštěva tohoto poutního místa byla završena slavením mše svaté.

Poslední den jsme jeli nejprve na kalvárii v Zebrydowě a prošli jsme asi čtyřkilometrovou křížovou cestu po stopách „Cesty Panny Marie“. Pak jsme pokračovali návštěvou Wadovic, rodného města svatého Jana Pavla II. Po obědě ve městě jsme se vydali na cestu zpět do Prahy, kam jsme dorazili navečer.

Pouť dopadla velmi dobře díky organizaci, která byla precizní, a byla velmi důležitá, protože jsme mohli vidět, čeho je člověk schopný bez Boha, ale také, že poslední slovo nemá zlo, ale Boží milosrdenství.

P. Andrea Barbero, školní kaplan