Maturity

Profilová část – informace a témata

Termíny profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

4. VČ

  • 22. 5. – 24. 5. 2017 praktické maturitní zkoušky
  • 5. 6. – 9. 6. 2017 ústní maturitní zkoušky

4. SČ

  • 10. 5. – 12. 5. 2017 praktické maturitní zkoušky
  • 24. 5. – 26. 5. 2017 ústní maturitní zkoušky

Podrobné informace k profilové zkoušce ve školním roce 2015/2016
Kánon titulů české a světové literatury pro maturity ve školním roce 2015/2016

Přehled témat pro 3. část pracovních listů – dle nabídky CERMAT – ANJ, NEJ
Maturitní okruhy pro profilovou část maturitní zkoušky pro školní rok 2015/2016 (povinné předměty)
Maturitní okruhy pro nepovinné předměty

řádek

řádek

Společná část maturitní zkoušky

2. 5. – 15. 5. 2017
Blok testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky.

Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek, generální zkoušce a změny najdete na www.novamaturita.cz.