Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018:

Výsledky 5. kola přijímacího řízení 30. června 2017

výsledky 5. kola přijímacího řízení oboru sociální činnost
výsledky 5. kola přijímacího řízení oboru veřejnosprávní činnost


Stále ještě máme volná místa.
Jsou též možné přestupy do vyšších ročníků.

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku denního studia ve 2. kole a dalších kolech:

Studijní obory pro školní rok 2017/2018:

Otevíráme obory denního studia:

  • Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
    předpokládaný počet přijatých uchazečů v 4. kole: 15
  • Sociální činnost 75-41-M/01
    předpokládaný počet přijatých uchazečů v 4. kole: 15

V souladu s vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání bude rozhodnutí o přijetí vydáno na vyžádání ve škole.
Přijatí uchazeči odevzdají zápisové lístky do deseti pracovních dnů. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou se lhůtou pro odvolání.
Zápisový lístek vydává žákům základní škola, starším uchazečům krajský úřad podle místa bydliště (školský odbor Magistrátu Hlavního města Prahy, případně Středočeského kraje).

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy ve škole a na webových stránkách školy pod registračními čísly. Od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák.
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.


Obor sociální činnost je možno studovat v dálkovém pětiletém studiu.
Podmínky pro přijetí na dálkové studium a další informace na stránkách Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. v oddílu
přijímací řízení