Další informace

Školné

Školné studenti 2. – 4. ročníku neplatí. Sponzorství vítáno. Studenti a jejich rodiče podporují školu sponzorskými dary.
Od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem se platí školné 2000,- Kč ročně.

Variabilní symboly pro bezhotovostní platby:

číslo účtu Střední odborné školy sociální sv. Zdislavy: 100 287 037/0300

 • pro školní rok 2016/2017:
  21617 dary a příspěvky
  31617 školné ve školním roce 2016/2017
  71617 platba za vodácký kurz
  81617 platba za lyžařský kurz
 • pro školní rok 2017/2018:
  91718 platba za adaptační kurz
  31718 školné ve školním roce 2017/2018
Uplatnění absolventů

Po maturitní zkoušce se mohou absolventi uplatnit v praxi (viz uplatnění absolventů v sekci vyučované obory) nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách i vysokých školách.

Vybavení školy

Naše škola má kromě standardních učeben také odborné učebny pro výuku psychologie, osobnostní výchovy, pečovatelství a dalších odborných předmětů. K dispozici je odborná knihovna, učebna výpočetní techniky, studovna se stálým přístupem k Internetu.

Dopravní spojení
 • trasa metra C – stanice I.P.Pavlova
 • trasa metra B – stanice Karlovo náměstí
 • tramvaje číslo 4, 10, 16, 22 – stanice Štěpánská
Otevírací doba knihovny
 • pondělí 9 – 11 hod.
 • středa 9 – 15 hod.
 • pátek 9 – 13 hod.

V úterý a čtvrtek zavřeno, v době uzavření knihovny je možné knihy vracet ve vrátnici.

Ubytování

Katolický DM, Černá 14, Praha 1
Křesťanský DM, Francouzská 1, Praha 2

Stravování

Je smluvně zajištěno v jiné školní budově. Cena oběda je cca 27 Kč.

Inspekční zpráva ČŠI

Inspekční zpráva České školní inspekce ze dne 9. 6. 2016