HOME
AKTUALITY - SPOLEČNÉ
CSZŠ
VOŠZ
aktuality
o škole
vyučované obory
přijímací řízení
pro studenty
kombinovaná forma studia
formuláře ke stažení
školská rada
akce školy
další informace
změny v rozvrhu

SOSŠ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
NAPSALI O NÁS
ODKAZY
MAPA OKOLÍ
ZMĚNY V ROZVRHU
CSZŠ + SOŠS
ZMĚNY V ROZVRHU
VOŠZ
NABÍDKA PRÁCE

 VOŠZ 
 další informace 

Další informace o škole

Forma závěrečné zkoušky:
Studium na naší škole je zakončeno absolutoriem.

Doklad o ukončení studia:
Úspěšný absolvent získává diplom a vysvědčení spolu s právem používat zkratku DIS (diplomovaný specialista).

Uplatnění absolventů:
Uplatnění našich absolventů bylo dosud vždy velmi dobré. Absolventi nacházejí uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních - nemocnicích, léčebnách, stacionářích, ordinacích, agenturách domácí péče, odborných ústavech, v lázeňské péči aj. Někteří pracují v ústavech sociální péče. Jiní, i když spíše vyjímečně, pokračují ve studiu na vysoké škole.
Hodnocení našich absolventů odborníky z praxe je většinou vysoce pozitivní. Některé absolventky, které dobře ovládají cizí jazyk, odešly pracovat i do zahraničí.

Pedagogický sbor:
Náš pedagogický sbor je tvořen zkušenými odborníky. Jde především o vysokoškolsky vzdělané sestry a lékaře - specialisty v jednotlivých oborech.

Školné:
  • Studenti denního studia platí 2.000,- Kč za jedno období, snížené 1.500,- Kč
    Rozhodnutí ředitelky o výši školného ze dne 20. 3. 2013 v plném znění ZDE ve formátu *.pdf
  • Studenti kombinované formy studia platí školné ve výši 5.000,- Kč za jedno období.

Vybavení školy:
Naše škola má kromě standardních učeben také odborné učebny pro výuku psychologie a komunikace, ošetřovatelských postupů a dalších odborných předmětů. K dispozici je dále odborná knihovna, videotéka a učebna výpočetní techniky se stálým přístupem k Internetu.

Spolupráce se zdravotnickými zařízeními:
Praktické vyučování probíhá na mnoha pracovištích. Vynikající spolupráci máme zejména s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Fakultní nemocnicí v Motole a Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Dle potřeby je výuka vedena i se zařízeními sociální péče aj.
S ohledem na téma absolventské práce je možné zajistit i mimopražské pracoviště.
Seznam pracovišť ke stažení zde (*.pdf)

Volitelné a nepovinné předměty:
viz přehled učebního plánu

Otevírací doba knihovny:
  • pondělí 9 - 11 hod.
  • středa 9 - 15 hod.
  • pátek 9 - 13 hod.
V úterý a čtvrtek zavřeno, v době uzavření knihovny je možné knihy vracet ve vrátnici.

Zájmové útvary:
Nabídka zájmových kroužků DDM při CSZŠ Jana Pavla II.

Sportovní akce:
Pořádáme lyžařské zájezdy, akce Chci žít zdravě, sportovní soutěže aj.

Jiné akce nabízené školou:
Pro věřící mše svatá v kapli školy, Klub mladého diváka, zájezdy do zahraničí pro vybrané studenty, vánoční koncert aj.

Dopravní spojení:
  • trasa metra C - stanice I.P.Pavlova
  • trasa metra B - stanice Karlovo náměstí
  • tramvaje číslo 4, 10, 16 a 22 - stanice Štěpánská
Naše adresa je Ječná 33, Praha 2, PSČ 120 00.

Ubytování:
Škola sice nemá vlastní internát, avšak na vyžádání můžeme doporučit některé domovy mládeže - církevní i státní, se kterými spolupracujeme.

Stravování:
Je smluvně zajištěno v jiné školní budově. Cena oběda je 27 Kč.

Inspekční zpráva České školní inspekce ze dne 17.04.2008
Smlouva o poskytnutí daru
kontakty - VOŠZ
skolajecna@skolajecna.cz
Adresa:
Ječná 33/527, Praha 2
PSČ 120 00
Ústředna:
224 941 578
Ředitelka VOŠZ SŘMR:
Mgr. Marie Šiková
Zástupkyně ředitelky VOŠZ SŘMR:
PhDr. Alena Hofmanová
telefon:
224 941 578
Sekretariát školy:
telefon:
224 942 179
777 142 783