HOME
AKTUALITY - SPOLEČNÉ
CSZŠ
VOŠZ
aktuality
o škole
vyučované obory
přijímací řízení
pro studenty
kombinovaná forma studia
formuláře ke stažení
školská rada
akce školy
další informace
změny v rozvrhu

SOSŠ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
NAPSALI O NÁS
ODKAZY
MAPA OKOLÍ
ZMĚNY V ROZVRHU
CSZŠ + SOŠS
ZMĚNY V ROZVRHU
VOŠZ
NABÍDKA PRÁCE

 VOŠZ 
 informace pro přijímací řízení 

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo 9. 6. 2017

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018:

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme absolventům středních škol studijní obor:
Diplomovaná všeobecná sestra 53 - 41 - N/1.

- studium je zakončeno absolutoriem a opravňuje užívat titul DiS
- otevíráme ve 2 formách studia:
 • denní studium v délce 3 roky
 • kombinované studium v délce 3,5 roku

Přijímání do vyššího ročníku na obor Diplomovaná všeobecná sestra

Legislativní podmínky nejsou stále dořešeny.
Více informací uveřejníme v září 2017.


Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení

 • 31. 5. 2017 termín podání přihlášek
 • 8. 6. 2017 vyhodnocení výsledků 1. kola
 • 9. 6. 2017 zveřejnění výsledků na webu školy
Písemné rozhodnutí se zasílá pouze nepřijatým uchazečům.

Termíny pro 2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka VOŠZ SŘMR vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pouze pro denní studium.
Pro kombinovanou formu vzdělávání je již kapacita naplněna.
 • 24. 8. 2017 termín podání přihlášek
 • 28. 8. 2017 vyhodnocení výsledků 2. kola
 • 29. 8. 2017 zveřejnění výsledků na webu školy

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Pro příští školní rok budeme přijímat do denní formy studia vzdělávání pouze studenty, kteří jsou schopni studovat povinný anglický jazyk (nikoliv německý). V kombinované formě studia je možné studovat anglický nebo německý.
 • přijímací řízení probíhá na základě ověření předložených dokumentů
 • příslušnost k církvi není podmínkou, vyžaduje se však náboženská a rasová tolerance
Přihlášku ke studiu - část A - podávají ti, kteří mají hotovou maturitní zkoušku.
Přihlášku ke studiu - část A, část B - podávají uchazeči, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, a dokládají prospěch ze všech ročníků střední školy včetně 1. pololetí 4. ročníku.

Podmínky pro přijetí do denní formy studia:

 1. přihláška ke studiu část A - řádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání
 2. maturitní vysvědčení – ověřená kopie
 3. znalost anglického jazyka - na úrovni střední školy
 4. poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč
  • je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo
  • zaslat na číslo účtu 108 554 849 / 0300, v. s.11718, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky
 5. přihláška ka studiu část B – podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlou co nejdříve po úspěšném složení maturitní zkoušky
Mimopražským zájemcům o denní studium zprostředkujeme kontakty na domovy mládeže.

Podmínky pro přijetí do kombinované formy studia

 1. přihláška ke studiu část A - řádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání
 2. maturitní vysvědčení – ověřená kopie
 3. znalost anglického nebo německého jazyka - na úrovni střední školy
 4. poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč
  • je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo
  • zaslat na číslo účtu 108 554 849 / 0300, v. s.11718, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky
 5. aktuální výpis z rejstříku trestů
 6. přihláška ka studiu část B – podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlou co nejdříve po úspěšném složení maturitní zkoušky


kontakty - VOŠZ
skolajecna@skolajecna.cz
Adresa:
Ječná 33/527, Praha 2
PSČ 120 00
Ústředna:
224 941 578
Ředitelka VOŠZ SŘMR:
Mgr. Marie Šiková
Zástupkyně ředitelky VOŠZ SŘMR:
PhDr. Alena Hofmanová
telefon:
224 941 578
Sekretariát školy:
telefon:
224 942 179
777 142 783